Casa Vicens, la nova icona turística

Des de la Plataforma Gràcia Cap On Vas? estem preocupades per les conseqüències que tindrà el futur museu a la Casa Vicens i estem en contra que la rehabilitació de l’edifici inclogui la construcció d’un bar-restaurant, per això hem presentat les següents al·legacions.

AL·LEGACIONS:

1.- El Pla transforma la casa Vicens en un equipament privat que no concreta la forma d’ús d’aquest als ciutadans del barri i de la ciutat, i que vist l’ús que se li dona a edificis o espais semblants, quedarà restringit al negoci turístic, lluny de l’esperit del PEMPRI i de les actuals decisions sobre el govern de la ciutat.

2.- El Pla justifica i reivindica l’esponjament de l’entorn de la casa Vicens, emparada en la Resolució CLT/2512/2006 de l’Acord de Govern de data 20-06-2006 i com objectiu irrenunciable. Aquesta reivindicació es contradiu, de forma barroera, amb la col·locació d’un cos annex que resulta ser un bar-restaurant de superfície més gran que el cos annex actual i en contra de la Disposicions Transitòries del Pla Especial d’Establiments de Concurrència Pública i altres activitats del districte de Gràcia, amb aprovació inicial del setembre de 2014 i que en aquest moments està en discussió a l’espera de l’aprovació definitiva. A més, incompleix el que determina l’article 7, l’article 15 i l’annex 2 del mateix Pla d’Usos.

3.- El Pla presentat no especifica ni horaris ni tipus d’ús del que anomena “activitat de degustació complementària” i no considera com a exemples altres programes funcionals de diverses cases-museus europees, com la casa Müller d’Adolf Loos, a Praga; la casa Tugendhat de Ludwig Mies van der Rohe a Brno, o més propera, la casa museu Lluís Domènech i Montaner a Canet de Mar que no tenen cap bar-restaurant, oblidant que el propi teixit urbà de la Vilà de Gràcia ja disposa d’aquests establiments en nombre excessiu i inclús al voltant de la casa Vicens.

4.- El Pla perpetua aquest cos annex a la seva posició proposada, donat que condiciona la seva substitució a un plaç màxim de 4 anys des de que els edificis afectats de l’entorn (segons la Resolució CLT/2512/2006) tinguin planejament vigent o s’aconsegueixen convertir en espais lliures i sempre que el propietari sigui el mateix que el de la casa Vicens i si no ho fos, a l’acord amb el nou propietari, circumstàncies totes elles poc probables.

5.- El Pla no aporta cap informe favorable de Parcs i Jardins respecte a la afectació de l’arbrat i cap justificació de les raons per a la tala dels arbres afectats ni de la supervivència en cas de trasplantament.

6.- El Pla aporta un Estudi d’Avaluació de Mobilitat generada el qual concreta l’ús i els horaris de les activitats proposades aspecte que el propi Pla Especial no fa i que generen inseguretat sobre les activitats finals de la casa-museu.

7.- El Pla, dins de l’Estudi de Mobilitat només té en compte la mobilitat generada per les visites a la casa-museu i al bar-restaurant, no comptabilitza les visites que per a la contemplació des de l’exterior es faran, i que ara ja es fan, i no té en compte els problemes actuals de mobilitat que s’estan donant amb l’aparcament en doble fila d’autocars a l’Avinguda Príncep d’Astúries en tots dos sentits o dels vianants amb voreres ocupades amb motos i bicicletes, ni si són camins escolars o rutes habituals de connexió entre barris, ni els usuaris dels altres equipaments existents just a la vora de la casa Vicens. L’Estudi planteja unes necessitats de mobilitat o aparcament que soluciona amb la apropiació de places de zona verda o justifica que les visites faran cua exclusivament dins del recinte de la casa Vicens sense ocupar les voreres con si d’una arribada ordenada es tractés per part dels visitants. En conjunt es fa un estudi parcial e interessat dels problemes de mobilitat.

8.- El Pla planteja com a únic objectiu d’interès general la rehabilitació de la casa Vicens aportant estudis i justificacions interessants del valor històric i patrimonial de l’edifici.

9.- El Pla no aporta cap Estudi d’impacte ambiental ni un Estudi d’impacte acústic de les activitats que vol realitzar sent molt qüestionable la posició de les instal·lacions a la coberta del cos annex.

És per tots els punts especificats anteriorment que es SOL·LICITA el següent:

1.- Es tinguin en consideració les al·legacions presentades i no s’aprovi definitivament l’expedient del Pla Especial Urbanístic i Integral per a la Concreció de la Titularitat, Tipus i Ordenació de l’Equipament de la Casa Vicens, situada al Carrer de les Carolines número 18-24.

2.- Es facin les correccions pertinents al Pla segons les al·legacions presentades per adequar-ho a la normativa vigent i a l’interès general.

3.- S’elimini el cos annex per tal de tenir un esponjament real tant anomenat a la justificació del Pla Especial i en compliment de la normativa vigent.

3.- Es presenti el Pla públicament als veïns afectats donada la importància i magnitud de l’actuació (encara que sigui un Pla especial de propietat privada i no tingui l’obligació) ja que l’única publicació en el BOP o en un diari de més divulgació és generar indefensió de forma clara en vers les persones que no tenen les opcions ni els coneixements per accedir i que no s’escauen en temps de màxima implicació de la gent i els veïns en el govern de la seva ciutat.

Anuncis