Cronologia i documentació de la reforma del mercat

Després de mesos de sol·licitar la informació del projecte de remodelació del mercat de l’Abaceria, hem pogut obtenir aquests documents. Els adjuntem per tal que tothom els pugui consultar, amb una petita descripció de la cronologia:

El 9 de febrer de 2015 s’adjudica a l’empresa E-SCENTIA GLOBAL la redacció de l’estudi previ de viabilitat de les obres de remodelació del mercat municipal de l’Abaceria, per un import de 60.000€. Hem pogut accedir a algunes pàgines del document, però l’Institut de Mercats i l’Ajuntament de Barcelona no l’han fet públic sencer, entre d’altres falta el capítol del pressupost. La proposta aprovada, tret de petites modificacions, correspon al que plantejava aquest document.

1. Adjudicació estudis previs

2. Estudis previs

Entre gener i juliol de 2016 es redacten un seguit d’estudis que serveixen per elaborar la proposta actual. En aquest moment apareix el centre de distribució de mercaderies i l’espai per una cooperativa de productes de proximitat, dos propostes que intenten satisfer les demandes plantejades per la Plataforma Gràcia Cap On Vas, però que únicament modifiquen lleugerament la reforma plantejada anteriorment.

3. Estudi per la remodelació del mercat

4. Estudi sobre l’unitat econòmica de comerç de proximitat

5. Proposta de Centre de Distribució Urbana

6. Estudi de mobilitat i logística del mercat

Al juliol els paradistes del mercat aproven la proposta de reforma i a l’octubre la junta del IMMB la ratifica.

7. Conveni IMMB i paradistes

8. Dossier de premsa Juliol

9. Proposta aprovada

Al febrer, després d’insistir repetidament, podem accedir a aquesta informació complementaria:

10. Pressupost i Calendari

11. Dades econòmiques

12. Preguntes a l’IMMB

13. Escrit de resposta

La dificultat per accedir a tota la informació i la manca de transparència que ha acompanyat tot el procés, ens va motivar a demanar empara al Síndic de Greuges de Catalunya. El mes de març passat vam aportar tota la documentació de què disposem i li vam demanar que intervingués per acabar amb l’opacitat que envolta el projecte de reforma de l’Abaceria.